HISTÒRIA DEL PROJECTE

La inversió fonamental de la llum en la història de l’art.

HOLOCINETISME: del grec “Holos”: tot, sencer, unitat i “Kinema” : moviment.

La investigació i el treball dels grans mestres de la pintura del segle XX expressaven, entre altres coses, el desig d’incorporar el temps i el moviment en l’obra pictòrica. Aquesta investigació porta a la pintura holocinètica de llum “Jardin Cosmique”, a ser la pintura del segle XXI.

L’holocinètica és el resultat d’una inversió fonamental de la llum en la història de l’art. El punt zero d’aquesta inversió va ser expressat per Malèvitx en el treball “ Quadrat blanc sobre fons blanc”. Malèvitx va expressar el que hi ha més enllà d’aquesta frontera “Vol en l’infinit on els colors són semàfors” : Un món en el qual la llum s’expressa per la metamorfosi formal i cromàtica d’una poesia viva.

Aquesta inversió  lluminosa s’origina per la integració del temps i el moviment en l’obra pictòrica. Aquesta integració es fa per la qualitat interna dinàmica de la llum. El temps es converteix en estructura dinàmica, la melodia interna dels colors, la biografia de la profunditat cromàtica…, la dolça melodia cristal.lina del turquesa…, el so profund de l’ardent vermell brollant… Aquesta dinàmica cromàtica es pot expressar, llavors, per metamorfosis formals.

L’obra d’art holocinètic sorgeix per la seva radiant llum interior. Aquesta melodia interna implica la fusió entre l’art i la ciència: la llum ha de comportar coneixement, consciència i poesia. També obre el camí cap a la fusió de totes les manifestacions artístiques en una única obra d’art.

L’holocinetisme és pur expressionisme. La dinàmica transcripció pictorial de la poesia per la metamorfosi de colors i formes es basa en l’enfocament científic de Goethe.

El Jardí Còsmic holocinètic concreta aquesta etapa en la història de l’art. S’estableix la continuació de les investigacions de Kandinsky, Mondrian, Malèvitx, Klee, Beuys, Ruben Núñez…

Un Jardí Còsmic és un gresol on s’expressen els processos creatius i destructius de l’Univers. Morir per néixer. Aquest espai poètic està  invertit en nosaltres. Quan la força poètica de l’Univers parla dins nostre, de criatures passem a ser creadors.

K-soul

 

 

Home